Höst 2002

Nymusprogram Hösten 2002

Onsdagen den 2 oktober

Härnösands folkhögskolas aula Kl 19.00

PRESENTATION AV KONSERTEN SOM HELHET:

MEREAMIS – ett nedslag i samtida elektroakustisk musik

Den franske tonsättaren Edgard Varese (1883-1965) propagerade på 1920-talet för ett slut på pianots tyranni. Med detta menade han att den musik han föreställde sig inte kunde rymmas inom den vältempererade skalan och de instrument som fanns tillhanda. Tragiskt nog fick Varese vänta till nästan 70-årsåldern innan han kunde realisera sina klangvärldar. Tidpunkten för den elektroakustiska musiken (som den officiellt numera kallas) anses allmänt starta 1948. Då framfördes musik för högtalare i Paris av tonsättaren Pierre Schaeffer som sedan gav upphov till en musik kallad Musique Concrete. I Köln i Tyskland uppkom benämningen Elektronische Musik 1951. Skillnaden mellan dessa riktningar var att Musique Concrete utgick ifrån mikrofoninspelade klanger ifrån vilken ljudande verklighet som helst, pianon, maskiner, lokomotiv etc. Elektronische Musik innebar att framställa klanger med hjälp av oscillatorer och andra elektroniska apparater. Gemensamt för båda riktningar var dock att klangerna spelades in på bandspelare och att dom färdiga banden spelades upp genom högtalare. Därav kom i de anglosaxiska länderna en mer allmän term, ”tape music ”, för all musik skapad till band oavsett vad dom ursprungliga klangerna kom ifrån. I Sverige har den svenska ordformen bandmusik använts.

Konserten MEREAMIS är musik i denna tradition. Numera använder tonsättarna inte uteslutande bandspelare i.o.m att klangerna kan spelas in digitalt till datorer. De realiserade kompositionerna finns heller inte alltid längre på band. Lika vanligt är att använda CD. MEREAMIS skulle man ändå kunna säga vara musik för högtalare. Trots att denna musikform har varit den mest framgångsrika, internationellt sett, inom den svenska nutida musiken de senaste tjugo åren har den på senare tid mött svårigheter. Det svenska sällskapet för elektroakustisk musik SEAMS har dock lyckats i samarbete med Stiftelsen Framtidens Kultur att få fram medel för en rikstäckande konsertserie kallad MEREAMIS. Denna konsert är ett inslag i denna serie vilken innehåller även andra typer av elektroakustisk musik. Detta program kommer även att framföras i Stockholm och har redan framförts i Växjö och Norrköping.

Programmet är tänkt att presentera så färska verk som möjligt med en tonsättargeneration (med ett undantag) födda på 1960-talet. Dessa har ungefärligt startat sin verksamhet när den digitala revolutionen inom den elektroakustiska musiken påbörjade under 1980-talet. Högtalarmusik som konsertform är ingen scenisk konstform men kan inte skapas eller framföras på något annat sätt. Det är den mest specifika musiken för endast lyssnandet som aktiv perception. Det är detta som gör den så spännande.

Anders Blomqvist, verkkommentar och biografi:

SPÅRAR

Stycket är en direkt uppföljning av ”Löpa Varg” (1995, till texter av Bengt Emil Johnson) och relaterar till samma tema – vargen som biologiskt djur,myt, metafor eller vad man nu vill. Det går också att känna igen visst ljudmaterial från ”Löpa Varg” och även om ”Spårar” inte innehåller några direkt uppfattbara textelement, vill jag att Bengt Emils anda ska genomsyra även detta stycke.

”Spårar” komponerades sommaren & tidiga hösten 1997 på studion för elektroakustisk musik i Växjö och är en beställning från Media Artes & Svenska Rikskonserter.

Välkommen!

Tisdag 3 december

Det är dags för säsongens andra konsert! Vi får höra ett program med ny musik för trombon, slagverk och elektronik från Danmark och Sverige, med bl a ett uruppförande av dansken Simon Christensen. Dansk musik är sällan spelad här i Sverige, och de tonsättarna som här är representerade i programmet är helt nya bekantskaper för mig, så det kommer att bli en spännande kväll. Ivo och Jonny är två rutinerade musiker som specialiserar sig på nutida musik, och detta konsertprogram kommer att spelas även i Malmö och i Danmark.

Om artisterna

Axelsson & Nilsson Duo debuterade 1990 i Göteborgs Konserthus med ett svenskt första gångs framförande av den brittiske tonsättaren Richard Barretts duo ”Earth”. Sedan dess har dom byggt upp en unik repertoar i nära samarbete med både svenska och utländska tonsättare såsom Johannes Fritsch, Kent Olofsson, Maurizio Pisati, Karin Rehnqvist och Volker Staub. I kombination med deras omfattande solorepertoar skapar dessa duos ett brett spektrum av möjligheter till intressanta konsert program. Axelsson & Nilsson duo framträder regelbundet vid de internationella festivalerna för ny musik.

Förutom inspelningar för radio och TV medverkar de på ett flertal fonogram och 1997 släppte de en CD med uteslutande verk av svenska tonsättare vilka komponerats specifikt för duon. Nyligen spelade de också in ovan nämnda ”EARTH” för bolaget Caprice vilken utkommer på CD under våren 2003.

Programmet

”Slow Reflection”

Ny Musik från Danmark och Sverige

Simon Christensen ”Studies” for alto trombone and percussion (2002) Uruppf.

Ivo Nilsson ”rotor zero” for trombone solo (1999)

Ulfar I.Haraldsson ”Of things past” for trombone, percussion and electronic playback (2002)

paus

Jens Hörsving ”Vibra ” for vibraphone solo (2002)

Tommy Zwedberg ”Slow Reflection” for trombone, percussion and electronics

Kommentarer inaktiverade.