Vår 2005

Nymus program Våren 2005

Våren blir en spännande konserttid för föreningen Nymus

Tisdag 1 februari

Celloafton med Peter Schuback, tonsättare och cellist.

Programmet innehåller verk av bl a den spanske tonsättaren Hallfter, den argentinske tonsättaren Ginestera, den amerikanske tonsättaren, Christian Wolff och de svenska tonsättarna Peter Lindroth och Peter Schuback.

Fredagen den 22 april

Har föreningen sin andra konsert. Fokus denna gång ligger på tonsättare från Kapellsbergs Musikskola. Kapellsbergs Musikskolas samarbete med NORDIAENSEMBLEN har varit fruktsamt och resulterat i att tonsättarna skrivit direkt till ensemblen. Det är detta samarbete vi nu får ta del av denna fredag.

Härnösandspoeten Jan Wolf-Watz medverkar med diktläsning. Det bjuds även ett uruppförande av ett styck Elektro Akustisk Musik.

Välkomna till Rådhuset Fredagen 22 April kl. 19.00

Tonsättarna om verket:

Charlotta Simonsson:

T-I-D – Tiden från tre sidor. Inspirationen till detta stycke kommer från mina egna upplevelse och känsla av tid. Tid kan vara något gott och positivt, vare sig man har mycket av den eller lite.

Mikael Onelius:

Fem sidor ur en kvadrat – Mina första idéer, innan jag började rita prickarna på linjerna, var att skriva ett stycke fyllt av glädje och humor. Jag ville även testa olika rytmiska mönster mot varandra för att på detta sätt skapa ett stycke med inslag av kaos. Så småningom blev det fem olika delar, därav namnet.

Josef Bjerlin:

Kärlek rostar inte – Ett stycke i tolv delar åtskilda av små, korta pauser. Varje del är en variation på styckets inledning, där cellon spelar en rytmisk linje. Denna linje kom fram när jag upprepade gånger läste ett stycke i Stig Claessons bok ”Kärlek rostar inte”.

Henrik Nybom:

Drasuten – Detta verk bygger på enkla melodier som dragits ut vertikalt och horisontellt. Idén fick jag när jag plinkade på pianot och fascinerades av hur samma intervall klingar olika beroende på dess oktavavstånd.

Anders Berggrén:

Mobilis in Mobile (EAM) – Rörlighet i det rörliga: förändring i det föränderliga. Ett ljudlandskap av korta, intensiva kontra utdragna, statiska ljud i olika grad av förändring.

Tisdagen den 22 mars

kl 19.00 arrangerar föreningen en mycket speciell konsert.

Plats: Härnösands folkhögskolas aula

Musik från Kapellsberg

en konsert med verk av gamla Kapellsbergs kompositionselever och deras lärare – Jonas Bohlin, Fredrik Ed, Patric Simmerud. Dessa gamla elever studerade här i Härnösand vid slutet av 80-talet och början av 90-talet. Alla är nu etablerade tonsättare. Dessutom blir det verk av Olov Franzén, som arbetade i Härnösand under en 20-års period fram till början av 1990-talet, och Peter Lyne, som har varit föreståndare för Kapellsbergs Musikskola sedan 1983.

Glöm inte vårt ÅRSMÖTE Tisdagen 22 mars kl 17.15 Rum B6 Folkhögskolan

Hittills under våren har vi kunnat presentera 8 uruppföranden, och nu blir det 6 till!!

Tisdagen den 24 maj

kl 19.00 är det dags för den traditionsenliga konserten

Unga tonsättare i Härnösand.

Plats: Teaterns foajé. Obs tiden kl 19.00!

I år är vi glada att kunna presentera musik från kompositionsklassen på Kapellsberg och från Franzénskolan. Under ett tre års period har Musik i Västernorrland i samarbete med Härnösands folkhögskola bedrivit ett elektroakustiskt musikprojekt med elever på Franzénskolans musikklass under ledning av Anders Berggrén och Åke Dahlbäck. Konserten bjuder på kammarmusik, musik för EAM och kör, samt renodlad EAM.

Elever från Kapellsbergs Musikskola medverkar.

Programmet blir cirka en timme.Varmt välkommen!

Fri entré!

Kommentarer inaktiverade.