Vår 2006

Program Våren 2006

Tisdagen den 23 maj kl 19.30 är det dags för den traditionsenliga konserten Unga tonsättare i Härnösand.
Plats: Sambiblioteket. Obs tiden kl 19.30!

I år är vi glada att kunna presentera musik från Franzénskolan, Estetiska programmet och kompositionsklassen vid Kapellsberg. Föreningen NYMUS har fått ett bidrag från Arvsfonden och har i samarbete med Musik i Västernorrland och Härnösands folkhögskola kunnat börja ett elektroakustiskt musikprojekt som omfattar 40 ungdomar. Anders Berggrén och Olof Ejstes är projektledarna. Kvällens program innehåller de första stycken som grupperna har komponerat.
Kapellsbergs kompositionsklass har också arbetat med ett projekt under ledning av Fredrik Högberg. Här handlar det om ”live electronics”, alltså EAM kombinerad med akustiska instrument. Vi kommer att även höra några kammarmusikaliska verk framförda av Kapellsbergs elever.
Programmet avslutas med ett ungdomsverk av Musik i Västernorrlands ”composer in residence”, Rolf Enström. Sequence in Blue var nämligen komponerat när tonsättaren var 27 år.

Tisdag 4 april: Rolf Enström – Tonsättarporträtt Folkhögskolans aula kl 19.00

Fredag 7 april: Nordiska Kammarensemblen Sundsvall presenterar nya verk av Härnösands unga tonsättare.
Teaterfoajén Kl 19.00

Måndag 24 april: Ensemblen Pärlor för svin och Gothenburg Kombo gör en gemensam konsert.
Med stöd av Rikskonserter. Folkhögskolans aulan kl 19.00

Måndag 22 maj: Unga tonsättare i Härnösand ger konsert i Nyland. Samarbete med Tingshuset.

Tisdag 23 maj: Samma konsert ges i Härnösand

Onsdag 24 maj: Konsert med Rolf Enströms musik . Sambiblioteket.

Composer-in-residence samt EKO-projekt är igång. Rolf Enström – composer-in-residence hos Musik i Västernorrland i ett år tom slutet av feb 07. Hans uppgift är att skriva beställningsverk, ger konserter med sin egen musik, ger fortbildning till lärare (tex Anders B), föreläsningar, samt uppmuntra och vara en inspirationskälla till ungdomarna.
EKO-projekt: samarbete mellan Föreningen Nymus, RANK (Riksförbund Arrangörer av Nutida Musik),
Musik i V-norrland, Härnösands folkhögskola och Härnösands kommun. Finansierat av Arvsfonden,
och samarbetspartnerna. Ett Ungdomsprojekt att skapa intresse för EAM i alla dess former.
Vi har fått en otrolig respons. Vi har närmare 40 intresserade, från estetiska programmet, Landgren och Franzén och naturligtvis Kapellsbergs musikskola. De är delade i tio grupper. Första konserten är planerad
till tisdag 23 maj. Fram till dess får de åtta veckas instruktion.Till hösten hoppas vi att knyta oss till RANKs ungdomsnätverk i Gävle, Västerås och Eskilstuna.

Vill du bli medlem kontakta oss

Kommentarer inaktiverade.