Höst 2006

Hösten 2006

Lördagen 23 september framträder Cantus Ansambl Musiker från Zagreb spelar musik från Kroatien. En turne från Rikskonserter
Teaterns foaje kl 1800

Söndagen 24 september spelar vår ”Quartet in residence” Weberkvartetten mångkulturell musik på Länsmuseet.

Fredagen 13 oktober Ett uruppförande av Anders Berggréns Chaconne
Chaconne uruppförs av poeten Jan Wolf Watz och tonsättaren J. Anders Berggréns elektroakustiska musikverk, Chaconne. Jans texter, såväl i manusform som inspelat av poeten själv, har varit utgångsmaterial för kompositionsarbetet. Textläsningen ingår som en interagerande del i kompositionen.
Chaconne var en flitigt använd instrumental variationsform under barocken. J. S. Bach avslutar sin partita i d-moll för soloviolin med en chaconne och det är denna sats som löper som en röd tråd genom konserten. Bachs orginalversion framförs av Richard Kontra och en bearbetning för piano av F. Busoni framförs av Mona Kontra. Dessa båda versioner ramar in det elektroakustiska musikverket Chaconne, som står som en kontrast och självständig tolkning av Bachs ursprungliga version och Busonis bearbetning.
Resultatet blir 1 timmes program.
Chaconne är ett beställningsverk från Musik i Västernorrland.

Söndagen 15 oktober framförs en trilogi -Rama, Kronos. Kairos- av vår ”composer in residence”, Rolf Enström
båda konserter kommer att äga rum i Domkyrkan

Kommentarer inaktiverade.