Styrelsen & länkar

Styrelsen för föreningen NYMUS: info.nymus@gmail.com
består av
Peter Lyne
Daniel Nilsson
Nathalie Fougeras
Rolf Lundholm

Länkar:
Scenkonstbolaget Musik
http://www.scenkonstbolaget.se/musik

Härnösands Folkhögskola
http://www.hfs.se

RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik)
http://rankmusik.se/medlem/nymus

Kulturradet
bidrag Verksamhet (jan 2106)
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2016/Verksamhetsbidrag-till-musikarrangorer/

Samverkan med komponister (20 april 2016)
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2016/Komponister/
Samverkan med komponister Föreningen Nymus Anders Englund/Nathalie Fougeras/Maria Horn/ Peter Lyne

Nya Perspektiv nätverk

http://www.nyaperspektiv.se/news/?page_id=46

Videos link

Kommentarer inaktiverade.