2016-2017 NYMUS – Konsthall Härnösand

Kulturrådet har beviljat Föreningen NYMUS ansökan om 4 beställningsverk till vårt projekt Samverkan med komponister ”Soundscapes/Artscapes” och som vi gör i samarbete med Konsthallen, och ska resultera i en utställning under sommaren 2017. Verket ska ha ett objekt i den Qvitska samlingen som inspirationskälla. Konsthallen inleder med en utställning av Qvitska samlingen under hösten 2016.

Vårt arbete framförs första gången live, men finns även i en inspelad loopad version med musik/video som spelas kontinuerligt under rummet hela utställningstiden sommaren 2017. Samarbetet med Konsthallen börjar till hösten.

KULTURRADET
Beviljade bidrag för NYMUS
”Samverkan med komponister” (20 april 2016)
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2016/Komponister/
Samverkan med komponister Föreningen Nymus: Anders Englund/Nathalie Fougeras/Maria Horn/ Peter Lyne

Kommentarer inaktiverade.